Van idee naar vorm,
van vorm naar realisatie

Vraag? info@advise-r.nl Direct contact? 06- 42 417 657 of 06- 14 525 353

Procesmanagement

Vanuit u als klant is een constante kwaliteit en uniformiteit het beste. Advise-R kan uw organisatie ondersteunen om uw als klant een grote mate van zekerheid te bieden dat het geleverde product aan de overeengekomen specificaties voldoet, niet één keer, maar elke keer. Het werken in processen en overdrachtsmomenten is dan erg belangrijk, waarbij Advise-R een vertrouwde partner kan zijn.

 

Cruciale stappen en overdrachtsmomenten, alle relevante personen betrekken bij belangrijke beslissingen: adequaat procesmanagement waarborgt dat er niets vergeten wordt. Bij elk proces stellen wij de klant centraal. Deze invalshoek garandeert effectiviteit (doelgerichtheid) door een permanente klantgerichtheid en resultaatgerichtheid binnen alle activiteiten. Naast effectiviteit stijgt ook de efficiëntie. In elk proces wordt de inzet van mensen en middelen afgemeten aan de mate waarop zij bijdrage aan het resultaat voor de klant.
Tenslotte versterken processen het lerend en corrigerend vermogen van de organisatie. Door samen processen in kaart te brengen wordt een basis gevormd voor verbeteren.

Bekijk onze referenties