Van idee naar vorm,
van vorm naar realisatie

Vraag? info@advise-r.nl Direct contact? 06- 42 417 657 of 06- 14 525 353

Protocol huurdersafspraken

Gemeentelijk vastgoed specialist Anna Verhoeven

 

“We helpen bij het opstellen van generieke oplossingen en stellen standaard overeenkomsten op, die bovendien een juridische toetsing hebben ondergaan.”

 

Gemeente, heeft u een eenduidig beleid in uw huurdersafspraken?

Als gemeente bent u de trotse bezitter van verschillende panden die verhuurd worden aan instanties of personen in de gemeente. Het pand waarin het gemeentehuis gevestigd is, buurthuizen, scholen, de plaatselijke voetbalkantine en woonhuizen vallen allemaal onder uw beheer. Maar wie is er binnen de gemeente nu precies verantwoordelijk voor vragen over het onderhoud? Is dat dezelfde persoon of afdeling die de klachten over vervuiling oppakt? En hoe zit het met gebreken aan panden, zoals een kapotte deur of een gesneuveld raam? Wie kan de huurder iets vertellen over het onderhoud en gebruik?

 

Het begint met een goed en duidelijk protocol
Het verhuren van het gemeentelijke vastgoed is één, maar een duidelijk beleid voor wat betreft de afspraken rondom beheer en onderhoud is een tweede. Een duidelijke protocol kan dan orde in de chaos scheppen. Ondanks goede huurdersafspraken geldt helaas voor veel gemeenten dat vragen over beheer en onderhoud op verschillende afdelingen binnenkomen, terwijl de afspraken daarover in de huurcontracten met demarcatielijst zijn vastgelegd. Bij de betreffende afdeling blijven vragen onnodig lang liggen en door onduidelijkheid wie de verantwoordelijkheid draagt, worden er voor soortgelijke gebruikers toch verschillende beslissingen genomen, met rechtsongelijkheid tot gevolg. Dat kan anders.

 

gemeente huurcontracten

 

Advise-R regelt het
Advise-R kan helpen met het afstemmen en opstellen van een protocol waarin onder andere wordt vastgelegd wie binnen welke afdeling verantwoordelijk is voor de afhandeling van bepaalde werkzaamheden. Door duidelijkheid te scheppen wie welke verantwoordelijkheid heeft blijven  vragen en klachten niet onnodig lang liggen. We helpen bij het opstellen van generieke oplossingen en stellen standaard overeenkomsten op, die bovendien een juridische toetsing hebben ondergaan. Als gemeente kunt u op deze manier efficiënter en duidelijker afspraken maken met verhuurders en u richten op het beheer en onderhoud. De rechtsongelijkheid binnen de gemeente verdwijnt daarmee en voortaan weten zowel gemeente als huurders waar ze aan toe zijn.

 

Heeft u behoefte aan heldere afspraken en een eenduidig protocol? Neem dan contact op met gemeentelijk vastgoed specialist Anna Verhoeven via anna@advise-r.nl of 06-43719534.