Van idee naar vorm,
van vorm naar realisatie

Vraag? info@advise-r.nl Direct contact? 06- 42 417 657 of 06- 14 525 353

Over ons

Strategie echt laten werken, zodat het bijdraagt aan uw doelstelling?
Advise-R verzorgt resultaat op maat, met behulp van onze kennis en een integrale samenwerking met u als opdrachtgever en de partijen die het realiseren. Het idee of strategie werkelijkheid laten worden, betekent aandacht besteden aan de belevingswereld van u als opdrachtgever. Wij zorgen er voor dat we u meenemen in een transparant proces naar het resultaat wat u voor ogen heeft. Advise-R gaat tijdens het gehele proces uit van de vragen. Wat heeft u als opdrachtgever nodig? Waar wilt u als opdrachtgever heen?
Voor u betekent dit winst in tijd en geld. Want binnen beginnen, is buiten winnen.

Gjalt Helfrich

Mijn manier van werken kenmerkt zich door denkend doen. Van idee naar vorm en van vorm naar realisatie. Altijd leveren van maatwerk, waarin in de belangen van de opdrachtgever continue centraal staan bij het realiseren van een goed advies.

gjalt@advise-r.nl

Dennis Kuijper

Mijn stijl is aanpakken van overzicht tot in de kleinste details. Mijn brede interesse en het snel eigen maken van de processen en kennis, zorgen er voor dat ik me goed kan inleven in de behoefte van de opdrachtgever.

dennis@advise-r.nl