Van idee naar vorm,
van vorm naar realisatie

Vraag? info@advise-r.nl Direct contact? 06- 42 417 657 of 06- 14 525 353

NEN 2767 conditiemeting

Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren vormt. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud pas uitgevoerd als er al zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de aangrenzende bouw- en installatiedelen is dan groot. Het verval kan zelfs zo toenemen dat deze onomkeerbaar wordt.

Zoals bij alles is voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het verstandig om regelmatig onderhoud te plegen aan uw gebouwen. En te weten wat de conditie is van de gebouwen die u in uw beheer heeft. Met frequente inspectie en een meerjarenonderhoudsplanning houdt u uw gebouwen in goede staat en veilig.

Conditiemeting als instrument

De conditie van gebouwen meten gaat middels een visuele inspectie door speciaal opgeleide en gecertificeerde inspecteurs. Conditiemeting gebeurt door middel van een vastgelegde meet- en registreermethode. Een soort checklist waarop basis van de conditiescore wordt vastgelegd. Om er voor te zorgen dat de conditiemeting  en gebreken uniform worden vastgelegd zijn daar richtlijnen voor opgesteld. Deze zijn vastgelegd in de NEN 2767.

Doel van norm NEN 2767

Het doel van de NEN 2767 is het uniform inspecteren en in kaart brengen van de bouwkundige en technische staat van alle bouw- en installatiedelen in het pand. Door het toe kennen van conditiescores wordt er inzicht verkregen in de verschillende onderhoudstoestanden van gebouwonderdelen. Zo heeft u snel inzicht in de gebreken die al aanwezig zijn of er aan zitten te komen in de komende jaren. Op basis van deze resultaten kan er een meerjarenonderhoudsplanning worden opgesteld.

NEN 2767 conditiescores

De conditiescore van bouw- en installatiedelen wordt weergegeven op een schaal van 1 tot 6. Conditiescore 1 representeert de nieuwbouwstaat en conditiescore 6 de slechtst aan te treffen conditie waarbij het verval onomkeerbaar is. In de onderstaande tabel zijn korte omschrijvingen van de conditiescores terug te vinden.

Opstellen meerjarenonderhoudsplanning

Nadat de inspecteur de conditie van de afzonderlijke bouw- en installatiedelen heeft vastgesteld kan er een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) worden opgesteld. Belangrijk bij het opstellen van het onderhoudsplan is dat daarin ook de huidige eisen en wensen worden meegenomen. Hierin komen terugkerende werkzaamheden zoals kozijnen verven in terug, maar ook investeringen in verbeteringen, zoals het isoleren of vervangen van het dak. Bij het vervangen van bouw- en installatiedelen is het raadzaam om voor duurzame oplossingen te kiezen. Tegenwoordig zijn daar vanuit de overheid steeds meer subsidiepotten beschikbaar voor.

Toezicht meerjarenonderhoudsplanning

De beheerder van de gebouwen bepaalt welke onderhoudsplannen hij laat uitvoeren. Ook is er de mogelijkheid om dit onder te brengen bij een derde partij. Na de uitvoering van (delen) van het onderhoudsplan is het raadzaam om nogmaals een conditiemeting uit te laten voeren. Dit om te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd én of de werkzaamheden ook een positief resultaat hebben op de conditie van de bouw- en installatiedelen. Veelal vindt het toezicht plaats middels steekproeven aan betreffende bouw- en installatiedelen of door een update van het meerjarenonderhoudsplan. Het is ook mogelijk om het meerjarenonderhoudsplan alleen administratief bij te werken.

Meer weten?

Wilt u weten wat de conditie van uw gebouwen is? Dan kunnen wij u daarbij helpen. Wij werken samen met gecertificeerde inspecteurs en hebben veel ervaring met het opstellen van en toezicht houden op meerjarenonderhoudsplanningen. Bel met Dennis 0614525353 of Gjalt 0642417657 en vraag naar de mogelijkheden of mail info@advise-r.nl .