Van idee naar vorm,
van vorm naar realisatie

Vraag? info@advise-r.nl Direct contact? 06- 42 417 657 of 06- 14 525 353

Zuiderzee Lelystad

Projectlocatie: Lelystad
Type bouwwerk: Multifunctionele accommodatie
Omvang project: Omvang project in m² BVO 2 gebouwen van totaal 4.085 m2
Opdrachtgever:  TriaCon B.V.
Segment: Nieubouw
Uitvoering: januari 2014 – januari 2015
Project: De nieuwe MFA wordt de thuisbasis voor een aantal organisaties. De Ichthus, de Vuurtoren en de Stichting Kinderopvang Lelystad (SKL) vormen met elkaar een integraal kindcentrum in de MFA aan de westzijde. Zij hebben een plek bij de Zuiderzeelaan gekregen. Buurtcentrum De Joon, Welzijn Lelystad, Sportbedrijf Lelystad
Werkzaamheden: Directievoering.